Revac AS er blant de største bedriftene innen behandling av EE-avfall i Norge (elektriske og elektroniske apparater/produkter)

Gjenvinning av
kjøleprodukter


Les mer

Gjenvinning av
EE-avfall


Les mer

Gjenvinning av
BA-avfall


Les mer