Revac AS er blant de største bedriftene innen behandling av EE-avfall i Norge (elektriske og elektroniske apparater/produkter)

Aktuelt

Samarbeidsmøte med Brannvesenet

Image Les mer

Besøk fra Sandefjord kommune

Image Les mer

Besøk fra russisk selskap

Image Les mer

Gjenvinning av
kjøleprodukter


Les mer

Gjenvinning av
EE-avfall


Les mer

Fraksjoner /
Verdifulle råstoffer


Les mer