Revac AS er blant de største bedriftene innen behandling av EE-avfall i Europa (elektriske og elektroniske apparater/produkter)

Aktuelt

Samarbeidsmøte med Brannvesenet

Image
Les mer

Besøk fra Sandefjord kommune

Image
Les mer

Besøk fra russisk selskap

Image
Les mer

Gjenvinning av
kjøleprodukter


Les mer

Gjenvinning av
EE-avfall


Les mer

Fraksjoner /
Verdifulle råstoffer


Les mer