Samarbeidsmøte med Vestfold Interkommunale brannvesen.

Christian AlbretsenAktuelt

Revac hadde denne uken besøk av Vestfold Interkommunale brannvesen (VIB).
Besøket er et ledd i en samarbeidsavtale som omfatter blant annet deling av informasjon, beredskapsorganisering og gjennomføring av årlig samarbeidsøvelse.
Vaktlaget fra VIB fikk omvisning og informasjon av Personal-og Sikkerhetsleder Hedin Gibbons.