Hos Revac AS har vi lagt ned store ressurser for miljøriktig behandling og gjenvinning av kjøleprodukter.

For-behandling

Manuell prosess

 • Kvikksølv fjernes
 • Lysstoffrør og pærer fjernes
Trinn 1 – Behandling

Manuell prosess

 • Olje og andre væsker fjernes
 • Kretskort fjernes
 • Kondensatorer fjernes

 

Trinn 2 – Behandling

Maskinell prosess

 • Kuldemøbelet kvernes
 • Klimagasser fjernes
 • Pur-skum pelleteres
Sortering

Maskinell prosess

 • Jern sorteres rent
 • Aluminium sorteres rent
 • Kobber sorteres rent
 • Plast sorteres rent