Besøk fra Sandefjord kommune.

Christian AlbretsenAktuelt

Revac har de siste 2 dagene hatt besøk av 9 personer fra Sandefjord kommune Renovasjon, som ville se gjenvinningsprosessen av EE-avfallet som Kommunen leverer til Revac.
De besøkende fikk grundig info og omvisning av Nedstrømsansvarlig Kay Riksfjord.

– Det er flott å se hvor stor andel av EE-avfallet som kan gjenvinnes, sier Enhetsleder for Renovasjon, Rune Solberg.

Det var en imponert forsamling som ble vist rundt på anlegget.
– Vi hadde aldri forestilt oss at dette anlegget var så stort. Samtidig så rent og pent inne i fabrikken.

Revac takker Sandefjord kommune Renovasjon så mye for hyggelig besøk.