Hos Revac AS har vi lagt ned store ressurser for miljøriktig behandling og gjenvinning av EE-avfall.

For-behandling

Manuell prosess

 • Radioaktive røykvarslere fjernes
 • Kvikksølv fjernes
 • Olje og andre væsker fjernes
 • Batterier fjernes
 • Lysstoffrør og pærer fjernes
 • Toner fjernes
Behandling

Maskinell prosess

 • Kretskort fjernes
 • Kondensatorer fjernes
 • Batterier fjernes
 • Annet farlig avfall fjernes
Sortering

Maskinell prosess

 • Jern sorteres rent
 • Aluminium sorteres rent
 • Kobber sorteres rent
 • Plast sorteres rent