Revac AS videreforedler elektronisk avfall til verdifulle råstoffer i mekaniske prosesser for effektiv og sikker gjenvinning. Avfallet separeres i ulike rene fraksjoner som blir sekundære råvarer som jern, metaller, plast eller andre materialer som igjen kan brukes i andre produkter.

Klikk på bildene nedenfor for større versjon.

Kabel

Elektriske motorer

Kompressorer

Batterier

Kretskort

Kretskort

TV trafo

Ankerskrot

Kompleks

PC-boks

Tonerkassetter

Blekkpatroner

Al/Cu miks

Jern

Pur-briketter

Pur-pellets

Plastgranulat

ABS SDA

PS SDA

PP SDA

ABS Fridge

PS Fridge

PP Fridge