Besøk fra Russisk selskap / Visit from Russian WEEE-company

Christian AlbretsenAktuelt

Revac hadde denne uken besøk av det russiske selskapet Ecopolis Corp, som er en stor aktør innen behandling av EE-avfall i Russland.

Russerne var hos Revac for å se på et av Nord-Europas mest moderne anlegg for gjenvinning av EE-avfall.
I samarbeid med Revac sin Tyske leverandør av produksjonsutstyr, URT Umwelt- und Recyclingtechnik GmbH, ble Russerne forklart hvordan produksjonen fungerer, hvordan oppnå høyest mulig gjenvinningsgrad, samt lære mer om sirkulær økonomi og sekundære råvarer, som plast og metaller.

I Russland finnes det pr i dag ikke noen organisert returordning for EE-avfall, og derfor var Russerne også meget interesserte i å lære om innsamlingsordningen som er i Norge.
Takk for besøket.

—————————————————–

This week Revac hosted visitors from the Russian WEEE-company Ecopolis Corp.
The Russian visitors are building up their WEEE-business, and wanted to see one of the most modern WEEE recycling facilities in North-Europe.
The showview was done in cooperation with Revac’s German supplier of production equipment, URT Umwelt- und Recyclingtechnik GmbH.

The Russians got demonstrated how the production works and how to achieve highest possible recycling rate. In addition to learn more of the circular economy and secondary rawmaterials, like plastic and metals.
Currently there are no organized returns of WEEE waste in Russia. Because of this the Russians was also interested in how this is organized in Norway.

Thank you for visiting us.