Gjennomført Industrivern/brann-øvelse.

Christian AlbretsenAktuelt

Revac AS gjennomførte 4. Juni en vellykket Industrivern/brann øvelse i samarbeid med Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB). Øvelsen ble gjort i vårt nye H-bygg, der det nye anlegget for miljøsanering av … Les mer

Besøk fra Miljødirektoratet.

Christian AlbretsenAktuelt

Revac AS hadde 29.05.19 besøk av 12 personer fra Miljødirektoratet. De besøkende fikk en innføring i hvordan Revac miljøsanerer og behandler EE-avfall. Presentasjonen og omvisningen ble gitt av Daglig Leder … Les mer

Tilsyn fra NSO uten avvik og anmerkninger.

Christian AlbretsenAktuelt

Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon (NSO) gjennomførte den 9. April 2019 tilsyn hos Revac. Hensikten med tilsynet var å kontrollere at Revac har et industrivern i henhold til NSO`s myndighetskrav, dvs forskrift om … Les mer

Gjennomført søppelplukking i nærområdet

Christian AlbretsenAktuelt

Den 7 mai 2019 gjennomførte elever på 8 trinn ved Presterød undomsskole og deres foreldre søppel-plukking langs Bjuneveien og veien opp på næringsområdet på oppdrag fra Revac AS. Revac AS … Les mer

Besøk fra Sandefjord kommune.

Christian AlbretsenAktuelt

Revac har de siste 2 dagene hatt besøk av 9 personer fra Sandefjord kommune Renovasjon, som ville se gjenvinningsprosessen av EE-avfallet som Kommunen leverer til Revac. De besøkende fikk grundig … Les mer

Nye vektkontoret har åpnet!

Christian AlbretsenAktuelt

Revac har nå åpnet det nye vektkontoret. Dette er en helt ny bygning som ligger helt øverst på anlegget. Alle lastebiler som kommer inn med EE-avfall samt lastebiler som henter … Les mer

Revac sin nye kjøleskaps-linje under oppføring.

Christian AlbretsenAktuelt

Revac sin nye kjøleskapslinje er under oppføring, og utstyr/maskiner er i ferd med å monteres. Denne produksjonslinjen vil bli Europas fremste innen teknologi for gjenvinning av kjøle og fryseprodukter fra … Les mer