Revac new fridge and freezer line!

Christian AlbretsenAktuelt

We are proud to announce that Revacs new fridge and freezer line is ready built and have startet production. This line are sanitizing and recycling fridge and freezers from commercial … Les mer

Gjennomført Industrivern/brann-øvelse.

Christian AlbretsenAktuelt

Revac AS gjennomførte 4. Juni en vellykket Industrivern/brann øvelse i samarbeid med Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB). Øvelsen ble gjort i vårt nye H-bygg, der det nye anlegget for miljøsanering av … Les mer

Besøk fra Miljødirektoratet.

Christian AlbretsenAktuelt

Revac AS hadde 29.05.19 besøk av 12 personer fra Miljødirektoratet. De besøkende fikk en innføring i hvordan Revac miljøsanerer og behandler EE-avfall. Presentasjonen og omvisningen ble gitt av Daglig Leder … Les mer

Tilsyn fra NSO uten avvik og anmerkninger.

Christian AlbretsenAktuelt

Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon (NSO) gjennomførte den 9. April 2019 tilsyn hos Revac. Hensikten med tilsynet var å kontrollere at Revac har et industrivern i henhold til NSO`s myndighetskrav, dvs forskrift om … Les mer

Gjennomført søppelplukking i nærområdet

Christian AlbretsenAktuelt

Den 7 mai 2019 gjennomførte elever på 8 trinn ved Presterød undomsskole og deres foreldre søppel-plukking langs Bjuneveien og veien opp på næringsområdet på oppdrag fra Revac AS. Revac AS … Les mer