REVAC AS – Informasjon om driftssituasjonen i forbindelse med Korona-situasjonen i Norge

Christian AlbretsenAktuelt

Revac AS vil opprettholde drift som sørger for mottak, behandling og forsendelse av EE-avfall som oppstår. Virksomheten skal gjøre sitt for at EE-avfall ikke hoper seg opp ute i kommuner, hos forhandlere eller andre samarbeidspartnere.

Revac AS merker allerede en drastisk reduksjon i mottatt mengde EE-avfall til vårt anlegg, noe som skaper utfordringer for planlegging av produksjonen. Vi jobber for å få inn så mye EE-avfall som mulig slik at bemanningen ikke skal reduseres. Med bakgrunn i dagens inn-leveranser ser virksomheten det likevel som umulig å opprettholde full bemanning. Vi presiserer at vi til enhver tid vil gjøre vurderinger av bemanning i forhold til innkomst og størrelse på lager. Beredskap og sikkerhet ved anlegget skal IKKE berøres ved en eventuell nedbemanning.

Vi er i en uoversiktlig situasjon hvor vi ikke vet med sikkerhet hvilke konsekvenser som kommer som en følge av Korona-situasjonen i Norge. Det er daglige møter i virksomheten for å kartlegge eventuelle endringer og utfordringer som må håndteres. Virksomheten har gjort risikovurderinger som hele tiden oppdateres med skiftninger i situasjonen. Revac AS følger tett informasjon gitt av sentrale myndigheter som Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Regjeringen.

Virksomheten har iverksatt og vil vurdere ytterligere tiltak for å begrense eventuell smitte på/ved anlegget.

Med vennlig hilsen
Daglig leder
Anders Aas