Ny utslippstillatelse for anlegget på Linnestad

Christian AlbretsenAktuelt

Fylkesmannen gav Revac AS ny utslippstillatelse for anlegget på Linnestad næringsområde. Utslippstillatelsen er gjeldene fra 23. mars og produksjonen er allerede i gang ved våre metall – og plastsorteringsanlegg.

I løpet av 2015 vil Revac AS ha flyttet hele sin virksomhet til Linnestad næringsområde.

Revac AS har av eget initiativ investert i en rekke brannforebyggende og beredskapsmessige tiltak ved det nye anlegget.