Tilsyn fra NSO uten avvik og anmerkninger.

Christian AlbretsenAktuelt

Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon (NSO) gjennomførte den 9. April 2019 tilsyn hos Revac. Hensikten med tilsynet var å kontrollere at Revac har et industrivern i henhold til NSO`s myndighetskrav, dvs forskrift om industrivern og internkontrollforskriften.
Tilsynet ble gjennomført av juridisk fagsjef Inger Hanne Bye.

Konklusjonen/observasjonen fra NSO er følgende:
Under tilsynet ble det ikke observert avvik eller anmerkninger.

Revac ved Hedin Gibbons (Personal og Sikkerhets-leder) og Jørn Svinsholt (Miljø og KS rådgiver) gir NSO ved Inger Hanne Bye en innføring i utstyret som inngår i Revac sitt industrivern.

I tillegg til det grunnleggende industrivernet, har Revac etablert et forsterket industrivern. Dette innebærer blant annet eget tyngre slukkeutstyr, samt jevnlige øvelser.