Gjennomført Industrivern/brann-øvelse.

Christian AlbretsenAktuelt

Revac AS gjennomførte 4. Juni en vellykket Industrivern/brann øvelse i samarbeid med Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB).
Øvelsen ble gjort i vårt nye H-bygg, der det nye anlegget for miljøsanering av kjøleskap er lokalisert. Alt fungerte slik det skulle, og det var et godt samarbeid med VIB.

Revac er godt utstyrt med slokkeutstyr

Hele Revac sitt anlegg består av lukket betong-dekke og betongvegger. Alt regnvann samles opp i eget sedimentasjonsbasseng. Primæroppgaven til dette bassenget er å rense alt overflatevann fra industriområdet. Sekundært fungerer bassenget som et brannvannsreservoar med ca 1,1 Millioner liter vann til enhver tid. Ved en uønsket hendelse blir utløpet til vannbassenget stengt av, slik at forurenset brannvann ikke slipper ut.

Øvelsen simulerte en brann i ferdig miljøsanert EE-avfall

Overalt på Revac sitt anlegg, der det lagres EE-avfall eller fraksjoner fra EE-avfall, er det deteksjons-systemer for brann. Dette består av en kombinasjon av aspirasjons-systemer, varmetråder som føler varme, optiske flammedetektorer, samt tradisjonelle røykvarslere.
I de områdene med vurdering av forhøyet risiko for branntilløp, er det installert deluge-anlegg som gir full effekt fra sprinkelanlegget ved aktivering.

Ved en brann blir EE-avfallet eller de ferdigproduserte fraksjonene fysisk flyttet med hjullaster, for å redusere brennende materiale, hindre videre spredning, og lette slukkearbeidet.
På bildet vises ferdig behandlet plast fra miljøsanerte kjøle og fryseskap

Det var en vellykket øvelse i samarbeid med brannvesenet. På bildet har brannvesenet akkurat ankommet, mens Revac sitt Industrivern er igang med slokking.

Røykdykkere fra brannvesenet søker etter en savnet person (kun øvelse) inne på Revac sitt prosessanlegg.

Røykdykkerne har funnet den savnede personen (kun øvelse), som bringes i sikkerhet.