Gjennomført revisjon fra Oslo Kommune, Renovasjonsetaten

Christian AlbretsenAktuelt

Den 15.August 2019 gjennomførte representanter fra Oslo Kommune, Renovasjonsetaten (Oslo REN) en revisjon hos Revac AS.
Revac henter alt EE-avfall fra Oslo REN sine 5 gjenbruksstasjoner via returselskapet ERP (European Recycling Platform).
Revisjonen ble utført av Oslo Ren overfor Revac AS som behandlingsanlegg samt ERP som returselskap.

Revisjonsrapporten konkluderer med «Ingen avvik».

Rapporten nevner også følgende: «… Vi var spesielt imponert over brannsikkerheten ute på anlegget med alarmsystemer på app og videoovervåking.»