Besøk fra Miljødirektoratet.

Christian AlbretsenAktuelt

Revac AS hadde 29.05.19 besøk av 12 personer fra Miljødirektoratet. De besøkende fikk en innføring i hvordan Revac miljøsanerer og behandler EE-avfall.
Presentasjonen og omvisningen ble gitt av Daglig Leder Anders Aas og Nedstrømsansvarlig Kay Riksfjord.
I tillegg til informasjon, fikk Miljødirektoratet med seg viktige innspill fra Revac om regelverket for korrekt miljøsanering av EE-avfall, samt den nedadgående innsamlingsprosenten for EE-avfall i Norge.