Revac AS mottar og behandler BA-avfall (bygg- og anleggsavfall) som inneholder KFK/HKFK-gasser. Eksempler på dette er sandwich elementer, eldre leddporter og isolasjon i kjøl og fryserom. Vi har Nordens nyeste maskineri for behandlingen av denne type avfall.

For-behandling

Manuell prosess

  • Tilrettelegging for maskinell behandling
Behandling

Manuell prosess

  • BA-avfallet fjernes
  • Klimagasser fjernes
  • Pur-skum pelleteres

 

Sortering

Maskinell prosess

  • Jern sorteres rent
  • Aluminium sorteres rent
  • Plast sorteres rent