I 2016 oppførte Revac AS et av verdens mest moderne behandlingsanlegg for gjenvinning av kjøleprodukter i Sverige. Revac Sverige AB etablerte seg da som den største aktøren i Sverige innen denne type avfall.

Revac Sverige AB er et datterselskap av Revac AS og ligger i Gullspångs kommun i Västra Götaland. Anlegget er sentralt plassert i Sverige. Hos Revac Sverige AB arbeider vi etter de samme grunnverdiene som Revac AS, og vår nye maskinpark sikrer en kostnadseffektiv avfallshåndtering med fokus på miljø i alle ledd.

Bedriften er sertifisert etter:

NS-EN ISO 9001
NS-EN ISO 14001

Revac Sverige AB er fokusert på å gjøre en fremtidsrettet miljøinnsats og yte god service til våre kunder. Dette sikrer vi gjennom eiernes årelange erfaring innen bransjen, kompetente medarbeidere, godt maskinelt utstyr og kundepleie gjennom relasjonsbygging.

Klikk her for vår video – Hva skjer med avfallet?

Se video nedenfor fra montering av anlegg i Sverige