Besøk fra Miljødirektoratet.

Christian AlbretsenAktuelt

Revac AS hadde 29.05.19 besøk av 12 personer fra Miljødirektoratet. De besøkende fikk en innføring i hvordan Revac miljøsanerer og behandler EE-avfall. Presentasjonen og omvisningen ble gitt av Daglig Leder … Les mer

Tilsyn fra NSO uten avvik og anmerkninger.

Christian AlbretsenAktuelt

Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon (NSO) gjennomførte den 9. April 2019 tilsyn hos Revac. Hensikten med tilsynet var å kontrollere at Revac har et industrivern i henhold til NSO`s myndighetskrav, dvs forskrift om … Les mer

Gjennomført søppelplukking i nærområdet

Christian AlbretsenAktuelt

Den 7 mai 2019 gjennomførte elever på 8 trinn ved Presterød undomsskole og deres foreldre søppel-plukking langs Bjuneveien og veien opp på næringsområdet på oppdrag fra Revac AS. Revac AS … Les mer