• Ressurs for fremtiden

  Alle metaller kan smeltes om igjen flere ganger uten at kvalitet og opprinnelige egenskaper forringes. Sammenlignet med ny produksjon gir resirkulering store økonomiske og miljømessige fordeler.
  +Les mer
 • Revac
  i Sverige

  Hos Revac Sverige AB arbeider vi etter de samme grunnverdiene som Revac AS, og vår nye maskinpark sikrer en kostnadseffektiv avfallshåndtering med fokus på miljø i alle ledd.
  +Les mer
 • Gjenvinning av Kjøl

  Det er nå helt forbudt å bruke KFK/HKFK-gasser til kuldeformål og isolasjonsskum, men de kan finnes i gamle produkter som fortsatt er i bruk. Produkter som inneholder KFK/HKFK, skal leveres som farlig avfall til godkjent mottak.
  +Les mer
 • Gjenvinning av EE-avfall

  Økt forbruk bidrar til at avfallsmengdene vokser. Samtidig gjenvinnes mer avfall enn noen gang, og utslippene fra avfallsbehandlingen går ned.
  +Les mer
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Kort om Revac

image

Revac AS er blant de største bedriftene innen behandling av EE-avfall i Norge (elektriske og elektroniske apparater/produkter).

I 2012 oppførte Revac AS et av Europa’s mest moderne behandlingsanlegg for gjenvinning av kjøleprodukter i Sverige. Revac Sverige AB har siden da etablert seg som en av de største aktørene i Sverige innen denne type avfall.